Sjundeå svenska skola

Grundläggande utbildning 1-6

Skolvägen 3
02580 Sjundeå

Katarina Lodenius
09-2606 1261
044-386 1291
katarina.lodenius@siuntio.fi
http://www.siuntio.fi/default.asp?kieli=752&sivu=336&alasivu=336