Sjundeå svenska skola

Grundläggande utbildning 1-6

Skolvägen 3
02580 Sjundeå

Katarina Lodenius
044-386 1291
katarina.lodenius@siuntio.fi
https://www.sjundea.fi/sjundea-svenska-skola