Träskända daghem

Privat daghem, Eftis

Folkhälsan föreningen i Träskända rf. 

Myran är en syskongrupp för barn i åldern 1–5 som har svenska som modersmål.

Puistotie 34
04420 Träskända

044-788 1059
Bodil.MK@folkhalsan.fi
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/daghem/folkhalsans-daghem-i-traskanda/