Daghem

Chef för småbarnspedagogik, Lena Karlsson, tfn 040 5528929, e-post: lena.karlsson@vantaa.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, e-post: anders.vikstrom@vantaa.fi

Eftis

Planerare för utbildning Mia Eriksson-Pulkkinen, tfn 050-312 4426, e-post: mia.eriksson-pulkkinen@vantaa.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, e-post: anders.vikstrom@vantaa.fi

Gymnasium

Musikläroinrättning

Förberedande undervisning