Folkhälsans daghem Lyckoslanten

Privat daghem, Språkbad

Folkhälsan Välfärd Ab

Vallmovägen 28
01300 Vanda

Nina Knuters
044-788 1048
lyckoslanten@folkhalsan.fi
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/daghem/dagehmmet-lyckoslanten/