Förberedande undervisning i Vanda

Förberedande undervisning

Förberedande undervisning ges i elevens närskola och eleverna är integrerade i allmänundervisningens grupper. Ifall det är ändamålsenligt kan förberedande undervisning ges i en åldersblandad grupp.

http://www.vantaa.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/grundlaggande_utbildning/skolgang_i_den_grundlaggande_utbildningen/forberedande_undervisning