Daghemmet Ingefära

Privat daghem

Dagvårdsförening Fyndet r.f.

Verksamhetsledare: Christina Lehtinen
christina.lehtinen@fyndet.fi
040 506 0261

Stenbergsgränden 2
01620 Vanda

040-413 3913
ingefara@fyndet.fi
http://www.fyndet.fi