Daghemmet Ingefära

Privat daghem

Dagvårdsföreningen Fyndet r.f.

Stenbergsgränden 2
01620 Vanda

Anna-Lena Saarinen
040-413 3913
ingefara@fyndet.fi
http://www.fyndet.fi