Daghemmet Kanel

Privat daghem

Dagvårdsföreningen Fyndet r.f.

Skrapbergsliden 2 C
01620 Vanda

Anna-Lena Saarinen
040-411 1636
kanel@fyndet.fi
http://www.fyndet.fi