Daghemmet Kanel

Privat daghem

Dagvårdsförening Fyndet r.f.

Verksamhetsledare: Christina Lehtinen
christina.lehtinen@fyndet.fi
040 506 0261

Skrapbergsliden 2 C
01620 Vanda

040-411 1636
kanel@fyndet.fi
http://www.fyndet.fi