Daghemmet Nejlika

Privat daghem

Dagvårdsföreningen Fyndet r.f.

Nejlikstigen 3 A
01300 Vanda

Anna-Lena Saarinen
040-482 6606
nejlika@fyndet.fi