Helsinge skola

Grundläggande utbildning 7-9

Övitsbölevägen 3
01510 Vanda

Marielle Mursu
040-593 28 77
marielle.mursu@vantaa.fi
https://sivistysvantaa.fi/helsingeskola/index.html