Kyrkoby skola

Grundläggande utbildning 1-6

Prästgårdsgränden 6
01510 Vanda

Ann-Britt Sandbacka
09-8392 3096
ann-britt.sandbacka@vantaa.fi