Vanda musikinstitut

Musikläroinrättning

Dammvägen 2 B
01600 Vanda

Kansliet: 043 830 1064
Biträdande rektor: 040 511 6254
http://www.vmo.fi/vmi