Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa campus

Folkhögskola

Strandgatan 21-22
65100 Vasa

Kristian Sjöbacka
010 327 1601
kristian.sjobacka@efo.fi
http://www.efo.fi