Haga skola

Grundläggande utbildning 1-9

Har även internationell klass för elever i behov av förberedande undervisning

Gustaf III:s stig 2-4
65380 Vasa

Ann-Christine Loo-Örn
040-761 3281
ann-christine.loo@edu.vaasa.fi
http://www.vaasa.fi/WebRoot/380444/Vaasa2010SubpageWithoutBanner.aspx?id=477725