Kolibridalens daghem

Privat daghem

Myggvägen 9
65230 Vasa

06-312 1090
https://www.pilkepaivakodit.fi/sv/pilke-kolibrilaakso/