Korsholms församlings musikskola

Musikläroinrättning

Adelcrantzgränden 1
65380 Vasa

Susanne Westerlund
044-275 7475
susanne.westerlund@evl.fi
http://www.korsholmssvenskaforsamling.fi