Merenkurkun koulu

Språkbad

Grundläggande utbildning åk 7-9

Kyrkoesplanaden 33
65100 Vasa

Rektor Minna Vuorinen
06-325 3330 (rektor), 06-325 3332 (kansli)
040-680 8354 (rektor)
minna.vuorinen@edu.vaasa.fi
http://www.edu.vaasa.fi/mya/