Övis eftis

Eftis

Föräldraföreningen för fritidsklubben i Vasa centrumområde r.f.

Kyrkoesplanaden 11-13
65100 Vasa

Anna-Karin Berg, Pernilla Svedmark
040-594 7004
050-592 2809
oviseftis@gmail.com
http://www.abo.fi/vos/eftis