Strandsvalans daghem

Privat daghem

Strandgatan 23
65100 Vasa

Monica Sirén-Aura
06-323 1090
strandsvalan@netikka.fi