Sundom skola

Grundläggande utbildning 1-6, Eftis

även morgonverksamhet

Sundomvägen 13
65410 Sundom

Annika Snickars
06-325 3900
040-516 6046
annika.snickars@edu.vaasa.fi
https://www.vaasa.fi/sv/stadens-organisation/bildningssektor/undervisning-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/sundom