Vasa övningsskola

Förskola, Grundläggande utbildning 1-9

Kyrkoesplanaden 11-13
65100 Vasa

Elisabet Backlund-Kärjenmäki
050-336 2351
elisabet.backlund-karjenmaki@abo.fi
http://www.abo.fi/vos/