Vasa svenska aftonläroverk

Gymnasium

Kyrkoesplanaden 27
65100 Vasa

Anne Levonen
040-566 6301
anne.levonen@edu.vaasa.fi
http://aftis.vaasa.fi