Vasa svenska församlings musikskola

Musikläroinrättning

Skolhusgatan 26
PB 78
65101 Vasa

Dan Andersson
044-4808331
dan.andersson@evl.fi
http://www.vaasaevl.fi/svenskaforsamling/