Vikinga skolas morris/eftis

Eftis

Morgon- och eftermiddagsversamhet

Idrottsgatan 10
65100 Vasa

Inger Nabb
06-3253380
inger.nabb@vasa.fi
www.edu.vaasa.fi/vikinga