Centrumskolan i Oravais

Grundläggande utbildning 1-6

Skolvägen 39
66800 Oravais

Göran Backman
06-382 1741
goran.backman@edu.vora.fi
https://www.vora.fi/dagvard-och-utbildning/utbildning/skolor/centrumskolan-i-oravais-ak-1-6/