Förberedande undervisning i Vörå

Förberedande undervisning

En klass i Tegengrenskolan.