Karvsor skola

Grundläggande utbildning 1-6

Vöråvägen 1417
66710 Kaitsor

Bo Nordqvist
06-382 1726
bo.nordqvist@edu.vora.fi
http://www.vora.fi/karvsorskola