Rökiö skola

Grundläggande utbildning 1-6

Lotlaxvägen 7
66600 Vörå

Ulla Granström
06-382 1720
ulla.granstrom@edu.vora.fi
http://www.vora.fi/rokioskola