Tegengrenskolan

Grundläggande utbildning 7-9

Härmävägen 3
66600 Vörå

Elisabeth Mörk
06-382 1762
elisabeth.mork@edu.vora.fi
http://www.vora.fi/tegengrenskolan