Personuppgifter

Så här behandlas personuppgifter på svenskskola.fi

 

På svenskskola.fi finns kontaktuppgifter till svenskspråkiga:

 • Daghem (daghem, gruppfamiljedaghem, familjedagvårdare och språkbadsdaghem)
 • Förskolor
 • Eftisar (morgon- och eftermiddagsverksamhet)
 • Grundläggande utbildning (skolor och språkbadsskolor)
  • årskurs 1-6
  • årskurs 1-9
  • årskurs 7-9
 • Språkbad (språkbadsdaghem och språkbadsskolor)
 • Gymnasier
 • Andra stadiets yrkesutbildning
 • Läroavtalsutbildning
 • Musikläroinrättningar
 • Folkhögskolor
 • Förberedande undervisning

Dessutom finns det kontaktuppgifter till kommunernas ansvars- och kontaktpersoner för alla dessa kategorier. Åland ingår inte i registret.

 

Syfte och användning av uppgifterna

Kontaktuppgifterna på svenskskola.fi finns fritt tillgängliga för allmänheten. Uppgifterna används i Sydkustens arbete för att skicka ut information om utbildningar, kurser, rapporter och pedagogiskt material.

Sydkusten kan skilt förmedla kontaktlistor till forskning, allmännyttiga ändamål och myndigheter. Kontaklistor förmedlas inte för kommersiella eller privata syften. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är samtycke. 

 

Följande uppgiftskategorier finns samlade på svenskskola.fi:

 • Enhet
 • Typ av enhet (skola, daghem, läroinrättning el. dyl.)
 • Ort
 • Kommun
 • Landskap
 • Gatuadress/postadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Webbsida

Om samtycke getts:

 • Enheternas kontaktperson samt kontaktpersonens e-postadress och telefonnummer

Uppgifterna uppdateras regelbundet.

 

Beskrivning av den registrerades rättigheter:

 • Rätt till information - Du kan få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.
 • Rätt till rättelse - Du har rätten att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.
 • Rätt till att bli glömd - Du kan begära att vi ska radera din information.
 • Rätt att göra invändningar - Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter.
 • Rätt till klagomål - Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du kontakta dataombudsmannen.
 • Rätten att dra tillbaka ett samtycke.
 • Rätten att göra en anmälan till tillsynsmyndighet (dataombudsmannen – www.tietosuoja.fi)

 

Svenskskola.fi upprätthålls av Sydkustens landskapsförbund r.f.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

Sydkustens landskapsförbund, helsingfors@sydkusten.fi

Matias Österberg, matias.osterberg@sydkusten.fi

 

Ge/ta tillbaka ditt samtycke.

Läs mer om finlandssvenskarna, språklagen, samt svensk dagvård och utbildning på

www.svenskfinland.fi (på finska, engelska och ryska)
www.folktinget.fi (på svenska, finska och engelska)
www.oph.fi - Utbildningsstyrelsen (på svenska, finska och engelska)
www.luckan.fi (på svenska, finska, engelska, ryska, tyska, spanska, franska och portugisiska)
www.sydkusten.fi (på svenska och kort på finska)
www.hemochskola.fi (på svenska)
www.om.fi - Justitieministeriet (på svenska, finska och engelska)
www.opintoluotsi.fi - Studieinfo (på svenska, finska och engelska)
www.minedu.fi - Undervisnings- och kulturministeriet (på svenska, finska och engelska)
www.avi.fi - Regionförvaltningsverket (på svenska, finska och engelska)
www.eftis.fi (på svenska)
www.klubbar.fi (på svenska)