Brahe daghem - Hirvensalo

Дошкольные учереждения

daghemmet finns i Braheskola men har också en filial i Hirvensalo

VIllebrådsgatan 10
Villebrådsgatan 10
20900 Åbo

Karola Kojo
040 647 3576
karola.kojo@turku.fi
www.turku.fi/sv/kontor/braheskolan-villebradsgatan-10