Braheskolan

Дошкольные учереждения, Подготовительные школы, Базовое образование с 1 - 6 классы

Erbjuder kvällsdagvård och undervisning för åk 1-2

Djupdikesvägen 27
20810 Åbo

Karola Kojo (daghem och förskola)
Nicke Wulff (åk 1-2)
040-647 35 76 (daghem)
040 670 4248 (åk 1-2)
karola.kojo@turku.fi
https://www.turku.fi/sv/kontor/braheskolan