Karamalmens daghem och förskola

Дошкольные учереждения, Подготовительные школы

Karaängsvägen 4-6
PB 61301, 02070 Esbo Stad
02610 Esbo

Pia Herlin-Kiviniitty
046-877 3274
pia.herlin-kiviniitty@esbo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_dagvard/Alberga/Karamalmens_daghem_och_forskola(3234)