Vindängens daghem och förskola

Дошкольные учереждения, Подготовительные школы

Daghem och förskola

Vindgränden 8 B
PB 3241, 02070 Esbo stad
02100 Esbo

Annika Anttinen
046-877 1910
annika.anttinen@espoo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_dagvard/Hagalund__Mattby__Olars/Vindangens_daghem_och_forskola(3328)