Halmstadsgårdens daghem

Дошкольные учереждения

Daghem och förskola

Tvåspråkigt

Halmstadsgatan 7
10900 Hangö

040-743 52 09
Susanne.Eklund@hanko.fi
http://www.hanko.fi/sv/tjanster/barndagvard/daghem/halmstadsgardens_daghem