Daghemmet Axel

Дошкольные учереждения, Подготовительные школы

Daghem och förskola

Sjömansgatan 2
PB 15310, 00099 Helsingfors stad
00150 Helsingfors

Mirjaleena Enkenberg-Kuisma
09-3104 2045
09-3108 0090
pk.axel@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-axel