Fortbildningscentrum Prakticum

Профессиональное обучение с дальнейшим трудоустройством

läroavtalsbyrå och fungerar i Huvudstadsregionen och Östra Nyland

Jan-Magnus Janssons plats 5
00550 Helsingfors

Jonna Laatikainen
040 160 1200
www.prakticum.fi/vuxna, www.facebook.com/fortbildningscentrum