Gruppfamiljedaghemmet Grannstugan

Дошкольные учереждения

Gruppfamiljedaghem

Trastvägen 20
PB 78310, 00099 Helsingfors stad
00780 Helsingfors

Aino Ezzat-Agha
09-310 44 861
040-334 31 72
rpph.grannstugan@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-grannstugan