Munksnäs förskola

Подготовительные школы

Munksnäs förskola, Locklaisvägen 9a, 00330 Hfors
kontaktuppgifter:
nina.hintze(at)edu.hel.fi, britt-mari.barlund(at)edu.hel.fi, tfn
rektor Mia Förars-Pöytäniemi, tfn 310 80952

Locklaisvägen 9 A
PB 3065, 00099 Helsingfors stad
00330 Helsingfors

Nina Hintze
040-334 9079
nina.hintze@edu.hel.fi
http://www.muls.edu.hel.fi