Bonäs skola

Подготовительные школы, Базовое образование с 1 - 6 классы

Grundläggande utbildning åk 1-5

Förskola

Bonäsgatan 10-12
68620 Jakobstad

Christian Porthin
06-786 3430
044-785 1430
bonas.skola@jakobstad.fi