Lagmans skola

Подготовительные школы, Базовое образование с 1 - 6 классы

Grundläggande utbildning åk 1-5

Förskola

Lagmansgatan 2
68600 Jakobstad

Catharina Lunabba-Domars
06-786 3488
044-785 1490
lagmans.skola@jakobstad.fi
http://www.multi.fi/~lagmans/