Дошкольные учереждения

Barnomsorgschef Annika Heikkilä, annika.heikkila@krs.fi

Базовое образование с 1 - 6 классы

Bildningschef för skolväsendet i Kristinestad, Maarit Söderlund, tfn 040-556 5733, maarit.soderlund@krs.fi

Группы продлённого дня

Barnomsorgschef Annika Heikkilä, annika.heikkila@krs.fi

Базовое образование с 7 - 9 классы

Bildningschef för skolväsendet i Kristinestad, Maarit Söderlund, tfn 040-556 5733, maarit.soderlund@krs.fi

Народные высшие школы