Småbo daghem och förskola

Дошкольные учереждения, Подготовительные школы

Daghem och förskola

Småböndersvägen 663
68750 Småbönders

Susanne Högkvist
050-9130859
susanne.hogkvist@kronoby.fi
http://www.kronoby.fi