Gesterbyn koulu

Языковое погружение

Grundläggande utbildning 1-6

Vilhelmsbergsvägen 4
02400 Kyrkslätt

Raija Vahasalo
040-574 3961
raija.vahasalo@kirkkonummi.fi
http://www.kirkkonummi.fi/gesterbynkoulu