Sjökulla skolas eftis

Группы продлённого дня

Upprättshålls av Kyrkslätt kommun

Sjökullavägen 285
02540 Kylmälä

Yvonne Lemström-Lehtinen
050-413 7432
040-126 9671
http://www.kyrkslatt.fi/prime194_sv/prime102_sv.aspx