Förberedande undervisning i Larsmo

Fyra förberedande i regionen: Kållby-Heimbacka, Lagmans, Terjärv, Oxhamn.