Дошкольные учереждения

Chef för småbarnsfostran Merja Kuusimurto, tfn 019-369 1252, e-post: merja.kuusimurto@lohja.fi Administrativ chef för det svenska dagvårdsområdet: Mervi Harvio-Jokiaho, mervi.harvio-jokiaho@lohja.fi

Подготовительные школы

Базовое образование с 1 - 6 классы

Undervisningschef Juha Lemberg, tfn 019-369 1400, e-post: juha.lemberg@lohja.fi

Группы продлённого дня

Koordinator Pirjo Elamo tfn. 019 3690, e-post: pirjo.elamo@lohja.fi

Базовое образование с 7 - 9 классы

Undervisningschef Juha Lemberg, tfn 019-369 1400, e-post: juha.lemberg@lohja.fi

Лицеи