Дошкольные учереждения

Chef för småbarnspedagogik
Sofia Hoff e-post: sofia.hoff@loviisa.fi

Базовое образование с 1 - 6 классы

Direktör för centralen för bildning och välfärd: Kirsi Kinnunen tfn: 0440 555 250 e-post: kirsi.kinnunen@loviisa.fi

Базовое образование с 7 - 9 классы

Direktör för centralen för bildning och välfärd: Kirsi Kinnunen tfn: 0440 555 250 e-post: kirsi.kinnunen@loviisa.fi

Лицеи

Музыкальные образовательные учереждения