Svenska Österbottens folkakademi

Народные высшие школы

Närpes vuxeninstitut

Vasavägen 764
64220 Yttermark

06-2249280
vuxeninstitutet@narpes.fi
http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet