Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes

Профессиональное образование на вторичном уровне

Ängskullsvägen 1
64230 Närpes

06-324 2600
http://www.yrkesakademin.fi