Förberedande undervisning i Nykarleby

Fyra förberedande i regionen: Kållby-Heimbacka, Lagmans, Terjärv, Oxhamn.

Carleborgsskolan har också förberedande undervisning.